Delete

Veri silinecek. Emin misiniz?

Transaction


Cari hesap adı
Binalar
Tarih
25-10-17
Açıklama
Tırmıkla
Tutar
5009,00
Bakiye
5009,00
UserName
Karşı hesap
500