Delete

Veri silinecek. Emin misiniz?

Transaction


Cari hesap adı
Kasa
Tarih
25-10-17
Açıklama
Tırmık
Tutar
500,00
Bakiye
1500,00
UserName
Karşı hesap
500