Listeye dön

Bilanço
Varlıklar Kaynaklar
Hesap No | Bakiye Hesap No | Bakiye

100 1500,00
120 0,00
750 0,00
300 5009,00
6 0,00
8 0,00
410 0,00
450 0,00
500 1509,00

620 0,00
701 5000,00
Toplam 6509,00 Toplam 6509,00